Typy nálepiek

Diaľničné nálepky určené pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.
Kúpiť
Typ: Ročná diaľničná nálepka
Platnosť: od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016
Cena: 50,- €
Kúpiť
Typ: Ročná diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá
Platnosť: od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2016
Cena: 50,- €
Kúpiť
Typ: Mesačná diaľničná nálepka
Platnosť: 30 dní vrátane vyznačeného dňa
Cena: 14,- €
Kúpiť
Typ: Mesačná diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá
Platnosť: 30 dní vrátane vyznačeného dňa
Cena: 14,- €
Kúpiť
Typ: 10-dňová diaľničná nálepka
Platnosť: 10 dní vrátane vyznačeného dňa
Cena: 10,- €
Kúpiť
Typ: 10-dňová diaľničná nálepka pre prípojné vozidlá
Platnosť: 10 dní vrátane vyznačeného dňa
Cena: 10,- €